Rezervacija termina je moguća nakon telefonskog dogovora ili dogovora preko e-maila.
 
Teren 16x30 m .

09:00 - 16:00 h 200 kn

16:00 - 24:00 h 300 kn

 
 
Veliki teren dimenzija: 20x40 m.

09:00 - 16:00 h 250 kn

16:00 - 24:00 h 400 kn